AI przyspiesza rozwój legaltech

AI przyspiesza rozwój legaltech

Wśród wielu zawodów tzw. profesjonalistów, które poddane są presji ze strony postępującej robotyzacji i rewolucji AI są również prawnicy.

Profesja prawnicza zawsze kojarzyła się z poufnością, szczególną relacją pomiędzy klientem a prawnikiem, tajemnicą zawodową. Wszystkie te pojęcia można określić zbiorczo: „zaufanie”.

Długo wydawało się więc, że maszyna nie jest w stanie zbudować szczególnej, opartej na zaufaniu relacji z klientem, tak więc branża prawnicza nie spodziewała się automatyzacji.

Badający branżę prawniczą brytyjski naukowiec prof. Richard Susskind- będący zarówno prawnikiem jak i komentatorem technologicznym- często przytacza anegdotę (prawdziwą), jak brytyjski krajowy samorząd prawniczy (Law Society) we wczesnych latach 90-tych zwrócił mu uwagę, aby zaprzestał głosić tezę, jakoby prawnicy będą w przyszłości masowo komunikować się e-mailem. Przecież taka komunikacja narażałoby na szwank zaufanie klienta do prawnika…

Dzisiaj oczywiście anegdota wzbudza uśmiech, niemniej taki sam uśmiech wzbudza też idea algorytmów AI piszących pozew. Czy algorytmy są w stanie zastąpić prawników ? 

Tak i nie. A problem jest bardzo ciekawy i złożony jednocześnie.

W napisanej razem z synem (ekonomistą) książce „The Future of Professions” Susskindowie argumentują (wg mnie bardzo przekonująco), że algorytmy przejmą wśród zawodów profesjonalnych, jak lekarze, architekci, prawnicy te funkcje, które nie są kreatywne a wymagają powtarzalnych czynności. A w szczególności te funkcje (fragmenty pracy), które opierają się na analizie danych.

W przypadku prawników prognozuje się zatem, że w niedalekiej przyszłości, algorytmy mogą przeprowadzać audyty prawne przeprowadzane przy kupnie spółek (tzw. „ due dilligence”) czy też przygotowywać dokumentacją dowodową w dużych procesach.

To czego zaś można prawdopodobnie najszybciej to to, że algorytmy AI będą sprawdzać dokumentację dowodową- czy jest kompletna etc.

Historycznie IT wspomagało prawników w resaerch’u. W tym momencie, w dobie rewolucji AI, funkcja IT zaczęła przesuwać się z roli „back office” do „front office”.

Według Richarda Susskinda, AI zacznie w szybkim tempie przygotowywać pierwsze szkice dokumentów- pism procesowych i opinii prawnych. Przykładem takiego produktu jest np. firma Genie AI i jej produkt SuperDrafter

https://techcrunch.com/2019/07/23/genie-ai/

SuperDrafter czyta mechanicznie całość dokumentacji w firmie prawniczej i na tej podstawie podpowiada prawnikowi konstruującemu nowy dokument użyte wcześniej, w innych dokumentach sformułowania.

Zagrożone są więc najbardziej miejsca pracy młodszych prawników i tzw. „paralegals”- asystentów prawnych.

Rewolucja AI powinna być z globalną korzyścią dla klientów prawników. Według znanego mówcy TED Henrie’go Arslaniana- 4 miliardy ludzi na świecie nie było stać na dostęp do pomocy prawnej, nawet w USA, które może się pochwalić największą społecznością prawników w przeliczeniu na mieszkańca, 80 % społeczeństwa nie stać na usługi prawnicze.

Dlatego tworzenie przez algorytmy pierwszych wersji pism procesowych czy też umów znacznie zwiększyłoby dostępność usług prawniczych dla konsumentów i małych przedsiębiorców.

Czy da się zautomatyzować same rozprawy sądowe ?

W Chinach sędziowie już dzisiaj korzystają z szeregu algorytmów uczenia maszynowego, które ułatwiają im podjąć decyzję automatyzując orzekanie. W sprawach karnych program najpierw podsumowuje całość materiału dowodowego, później zaś sugeruje wymiar kary, bazując na innych, podobnych przypadkach w skali całego kraju. Ma to ujednolicić orzecznictwo. Czy jest to do zastosowania w kraju demokratycznym ? Co najmniej dyskusyjne…

Ciekawym trendem jest natomiast wzrost znaczenia polubownego rozwiązywania sporów online. Już dzisiaj ogromna większość sporów dotyczących transakcji na eBay jest rozwiązywana poprzez  platformę eBay do e-mediacji. Rocznie jest to ponad 60 milionów spraw.

Richard Susskind prognozuje również, że powstaną nowe zawody na styku prawa i technologii: menedżer ds. zarządzania ryzykiem prawnym, inżynierowie technologii prawniczych. Kompleksowe systemy zarządzania ryzykiem prawnym to na pewno przyszłość korporacyjnej obsługi prawnej w nadchodzącej dekadzie.


Wróć do listy

WORLDWIDE RECRUITMENT
SP. Z O.O.

+48 696 448 221

ul. Mikołaja Kopernika 5/lu8, 00-367 Warszawa

Chcesz porozmawiać na temat naszego wsparcia?

Zostaw nam wiadomość

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu kilku godzin. Możesz również umówić się z nami na konkretny termin rozmowy klikając na poniższy link do naszego kalendarza.

Umów się w kalendarzu